Utbildningen är godkänd av
Styrelsen för Arbetslivsfonden i Stockholms län

Konsten är att behärska våld
utan att behöva använda det.
Kinesiskt ordspråk

 

 

 

Här finns Defendorullen